Bygdekvinner jobbet dugnad på Sogn og Fjordane Bondelag sin Åpen Gård på Mo, Jølster. Nå får de mindre støtte av LMD.

Det berører blant annet ungdomsorganisasjoner som Norges Bygdeungdomslag, Spire, Natur og Ungdom og 4H Norge. Norges Bygdekvinnelag og OIKOS får også redusert støtte. Samlet støtte over statsbudsjettet i 2014 var 25,6 millioner kroner, mens forslaget for kommende år er redusert med nesten fem millioner til 20,8 millioner kroner.

- Det er uheldig at regjeringen velger å kutte i disse bevilgningene. I det store budsjettet er dette mindre summer, men det betyr svært mye for de organisasjonene som blir berørt, sier Lars Petter Bartnes.

14 av organisasjonene som mottar støtte fra LMD har egne samarbeidsavtaler med departementet. I forslaget til statsbudsjett går det fram at disse avtalene ikke blir fornyet når de utløper i 2015, og det vil heller ikke bli inngått nye avtaler.

Mister kontorplass

Ordningen med at 4H Norge, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet fra juli 2016, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet i framlegget av statsbudsjettet.

- Denne ordninga har gitt god faglig uttelling for både landbruket og organisasjonene. Det faglige samarbeidet om betydningen av norsk matrproduksjon rettet særlig mot barn og unge vil bli svekket, sier Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015: