Akkurat nå pågår det forhandlinger mellom jordbruket og staten i forbindelse med jordbruksforhandlingene. En viktig sak i jordbrukets krav er produksjonsøkonomien i melk og tiltak som raskt kan bedre likviditeten. 

LES MER OM MELK I VÅRT KRAV HER

Marthe Bogstad er en av bøndene som spent venter på resulatet av årets forhandlinger, som altså må bli ferdig i løpet av 16. mai i år. Som 24-åring bygde Marthe en fjøs som i dag har godt over 100 dyr, både melk- og kjøttproduksjon. Hun sier sitasjonen med tanke på penger til å få det hele til å gå rundt, nå er kritisk.

– Det kommer jo stadig tilskudd, og det kan være bra det, men det går med på å betale etterslep. Likviditeten er ekstremt krevende, sier hun.

Man blir så lei av hele tiden tenke om man har nok penger, kan jeg handle på Felleskjøpet eller om kontoen er sperret. Jeg blir så lei av å gå rundt å håpe på at alt skal bli bedre

Marthe Bogstad, bonde, Kløfta

Bogstad er redd for at framtiden blir slik at mer går til tilskudd, og mindre ut i marked.

– Jeg mener det må mer penger generelt raskere på bordet. Det virker som politikerne ikke ønsker å ta innover seg hvor kritisk situasjonen i norsk landbruk er, sier Bogstad.

Melkebøndene har vært gjennom et meget tøft år i 2023 med en sterk inntektsnedgang fra 2022. Vi hører historier om mange bønder som har slitt med lønnsomheten over mange år. Særlig opplevdes likviditetssituasjonen svært krevende utover høsten 2023. Når produksjonstilskuddet kom i februar 2024, gikk hele eller det meste av tilskuddet til å betale regninger.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag prioriterer økonomien i melkeproduksjonen høyt i sitt felles krav i årets jordbruksoppgjør. Vi krever både økt melkepris og et nytt grunntilskudd per liter innført fra 1. juli.

Har store forventninger

Bogstad forteller at hun har snakket med landbruks- og matminister ved flere anledninger, og at han sier han tar situasjonen til bøndene på alvor. 

– Nå er vi så få melkebønder i landet at jeg ikke skjønner hvordan dette skal gå rundt framover. Jeg tror derfor ikke at Pollestad skjønner sitasjonen, sier hun.

– Jeg er så lei av at det bare er festtaler og at lite skjer. Jeg vet ikke lenger hva jeg skal si for jeg har brukt opp alle de store ordene. Jeg er så sliten nå, avslutter Bogstad.