Bondelgsleder Lars Petter Bartnes savner skattegrep for økt matproduksjon. Foto: Ove Magne Ribsskog.

- Vi er fornøyde med at formueskatten blir redusert. Dette er viktig for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser, også i det norske landbruket. Allikevel, med de lovnadene regjeringspartiene har gitt hadde vi forventet et budsjettforslag mer rettet mot næringslivet. Dette er ikke et budsjett for grunnfjellet av næringslivet, de små og mellomstore bedriftene, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Rammer de små

I Sundvolden-erklæringen fremgår det tydelig at regjeringen ønsker å bruke målrettede skattegrep for å styrke bondens økonomi. Norges Bondelag hadde forventet at regjeringen fulgte opp dette med flere konkrete tiltak. Dette også sett på bakgrunn av skatteskjerpelsene knyttet til arveavgiften og avgift på anleggsdiesel i fjor. En fondsavsetningsordning og bedre avskrivningsmuligheter på driftsbygninger var blant forslagene fra bøndene.

- Skal vi klare å produsere mer mat i dette landet i framtiden må vi gjøre det mer attraktivt å investere, også for små bedrifter. Ingen av våre konstruktive forslag er tatt med i forslaget til statsbudsjett, sier Bartnes.

I stedet fratas de minste produsentene muligheten for å få tilbake moms på kjøp av varer og driftsmidler. Dette vil gjøre det dyrere å investere.

- Nok en gang nedprioriterer regjeringen de minste produsentene. Dette er synd, fordi disse bøndene er svært viktige i arbeidet med å produsere kvalitetsmat til norske forbrukere.

I forslaget fra regjeringen vises det til at skatteordningene for landbruket skal gjennomgås. Norges Bondelag vil bidra konstruktivt til dette og forventer et resultat som styrker bondens økonomi.

- Det er viktig at dette arbeidet ender med å redusere skattetrykket også for vår del av næringslivet, sier Bartnes.

Kutter i forskning og utvikling

Regjeringen legger opp til å kutte 18,7 mill. kr. til forskning og innovasjon i landbruket for 2015.

- Dette er skuffende fra regjeringen. Et avgjørende verktøy for å nå målsettingen om økt matproduksjon er satsning på forskning og kunnskapsutvikling. At regjeringen her velger å nedprioritere midler til forskning på landbruksområdet er derfor et steg i feil retning. Vi hadde forventet at regjeringen tar sine egne ambisjoner på alvor, og dermed hadde satset på landbruksforskningen i stedet for å kutte i budsjettet, avslutter Lars Petter Bartnes

Kontaktperson: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes telefon 900 84 576

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015: