Regjeringen Stoltenberg foreslo i sitt budsjett for 2014 en startbevilgning til å gjeninnføre beredskapslager for korn i Norge. I sin tilleggsproposisjon i fjor høst, strøk regjeringen Solberg denne startbevilgningen. LMD satte også i gang en utredning av behovet for beredskapslager. NILF konkluderte med at det ikke er behov for beredskapslagring, men mandatet for utredingen har blitt sterkt kritisert for ikke å ta høyde for uventede hendelser.

Nå kvitterer Regjeringen ut saken, ved å ikke bevilge penger til beredskapslager av korn i statsbudsjettet for 2015.

- At regjeringen vraker et beredskapslager for korn er et steg i feil retning for matsikkerheten. Det vil svekke samfunnets evne til å stå seg gjennom kriser hvor det ikke er noen selvfølge at vi kan importere så mye mat vi ønsker, sier Lars Petter Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015: