Inviterte til dialog om rovdyr

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Østfold Bondelag inviterte 2. november forvaltning og næring til dialog om rovdyr etter beitesesongen 2017. Tall fra Statens naturoppsyn (SNO) viser at totalt 62 sau er bekrefta tatt av rovdyr i fylket i 2017; 21 til gaupe og 41 til ulv. Dette er et mye større antall enn de foregående åra.

Møtet samlet representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling, Statens naturoppsyn, Mattilsynet, Østfold Sau og Geit, Østfold Småbrukarlag, Østfold Bondelag, Norges Bondelag og prosjektleder i prosjektet om forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT).

Blant temaene på møtet var statistikk over rovdyrtap for sesongen 2017, SNO sitt arbeid for å registrere rovdyr og rovdyrangrep, hva som skal til for å få en skadefellingstillatelse innenfor ulvesonen, samt krav og økonomisk støtte til rovviltavvisende gjerder.

Fra Østfold Bondelag sin side blei det uttrykt ønsker om raskere og bedre sporsikring ved rovdyrangrep, at satsene for å sette opp eller vedlikeholde rovviltavvisende gjerder må økes og et ønske om å bli varsla når rovviltnemnda for region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) avholder sine møter.

Fra forvaltninga sin side er det viktig at næringa er flinke til å melde fra til rovviltkontaktene til SNO om angrep. Får man ikke tak i en rovviltkontakt, så forsøk neste på lista eller Ida Glemminge. Her finner du oversikt nover SNOs rovviltkontaker: http://www.naturoppsyn.no/content/1568/Ostfold

Rovviltkontaktene jobber på timesbasis, men har plikt til å undersøke saken i løpet av dagen etter henvendelsen.

Både forvaltning og næring fant møtet og dialogen nyttig, og var enige om at det er en god idé å arrangere møter i for- og etterkant av beitesesongen for husdyrbønder med beitedyr.

Beite

Invitasjon til møte om rovdyr og beite

Østfold Bondelag inviterer deg som har dyr på beite til møte 19. mars om rovdyr før dyra slippes ut. Spørsmål som vil bli tatt opp er blant annet regelverk om gjerding og andre skadeforebyggende tiltak, samt hvordan få hjelp, og hvem gjør hva når skade har oppstått.

askim

Stormøte korn 2018

Årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag blir på Ås kulturhus den 1. mars kl.18.30. Det er spennende tider for landbruket med ny regjering og et mulig landbruksflertall på Stortinget utenfor regjeringen.

logo

Vi søker ny Utmarkssjef

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele landbrukseiendommen, med hovedvekt på utmarksressursene. UAØ er etablert av grunneierorganisasjonene i Akershus og Østfold og leverer for det meste konsulenttjenester innen utmarkssektoren. Da vår utmarkssjef går av med pensjon søker vi etter en dyktig etterfølger.

Søk om tilskudd til å forebygge tap av husdyr

Det finnes muligheter for å få tilskudd til tiltak du kan gjøre for å forebygge skader og tap av husdyr til rovvilt. Fylkesmannen i Østfold informerer her om ordningene, og søknadsfrist for Oslo, Akershus og Østfold er 15. februar.

Enklere regler for brede landbruksmaskiner

Nå har en arbeidsgruppe, hvor blant annet Norges Bondelag har deltatt, lagt frem en rapport til Samferdselsdepartementet med en rekke forslag til et mer ryddig regelverk for kjøring med bred landbruksredskap på vei. Les mer om arbeidet her.

Opplev kornkonferansen - en gang til

Oppdater deg på korn- og kraftfôrpolitikken, på den årlige kornkonferansen til Norske Felleskjøp og Norges Bondelag som ble arrangert 1. februar. Her finne du alle foredrag og plansjer fra konferansen.

Ung, uerfaren - og lyst til å bli bonde

Har du planer om å drive gård og tenker at dette må jeg lære meg mer om ? Kanskje har du tatt over gård og ønsker å møte andre ungdommer som blir dine kollegaer? Østfold Bondelag arrangerer kurs for unge bønder på Landbrukshelga 10.-11. februar.

Omkamper i landbrukspolitikken

Vi trenger ei regjering som ser at landbruket ei framtidsnæring, og viser vilje til en politikk for å utnytte alle mulighetene i jordbruket, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. Den nye Solbergregjeringa peker nok en gang på liberalisering og frihet som løsningen for landbruket. – Jeg er redd det kan gi den motsatte effekten av hva regjeringa hevder er målet deres.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Mandag
26
Februar

Stormøte for Norturas kretser i Østfold og Follo

Rakkestad rådhus, Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad
Mandag
26
Februar

Høringsmøte samarbeidende organisasjoner

Løkenveien 4, Askim
Tirsdag
27
Februar

Kretsmøte i Felleskjøpet for Halden og Aremark

Fredriksten Hotell

Våre samarbeidspartnere