Vi gjentar suksessen med seminarmodellen fra forrige landbrukshelg. Du syr sammen din egen kurshelg ved å velge 4 kursbolker blant de mange som tilbys.

Eksempler på kurs: Unge bønder, eierskifte, birøkt, ølbrygging,  korndyrking, husdyr, mm.

Program og påmelding kommer ca 5. november.