REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2017-18

Fagansvar innen styret

Miljø / klima Sigurd
Korn Ann-Kristin
Husdyr Eli
Rovdyr Helge
Grønt Terje
Jordvern Svein
HMS Ann-Kristin
Kompetanse Ann-Kristin og Eli
Åpen gård Svein
Inn på tunet/næringsutvikling/lokal mat Helge
Økologisk landbruk Terje

Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Ann-Kristin Knudsen. Vara: Sigurd Enger
Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:
Ann-Kristin Knudsen og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.

Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje Romsaas. Vara: Svein Bjerke
Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:
Terje Romsaas og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.

Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus: Helge Aas. Vara: Eli Berven

Representant til Åpen Gård i Oslo og Akershus: Svein Bjerke

Representant til Beredskapsgruppe: Fylkesleder og org. sjef

Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 01: Eli Berven. Vara: Svein Bjerke

Samrådingsutvalget med Gjensidige: Fylkesleder og org. sjef

Representant til Regiongruppa for Landbrukets HMS - tjeneste i Akershus: Ann-Kristin Knudsen

Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst: Fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef

Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag:
Ann Kristin Knudsen (leder), Bjørg Pedersen Stumberg og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke

Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag:
Terje Romsaas, fylkesstyret, Morten Tømte og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Kristin Bue

Inn på tunet Akershus (Akershus Bondelag er støttemedlem): Helge Aas

Regional Matkultur Akershus Østfold (Akershus Bondelag er støttemedlem): Eli Berven

Representanter til Rådgivende utvalg for etterutdanningsutvalget i Akershus: Ann-Kristin Knudsen, Eli Berven

Fylkesmannen i Oslo og Akershus;
RMP-arbeidsgruppe: Sigurd Enger + adm. Vara: Stig Vormeland
RBU/RNP-arbeidsgruppe: Helge Aas + adm.

Representant til partnerskapet: Fylkesleder og nestleder, og fagansvarlig ved behov.

Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Odd-Einar Hjortnæs 

A – BSF arbeidsgruppe: Fylkesleder

Representant i Markarådet: Anne Kristin Rolstad. Vara: Vidar Kapelrud

Rovviltkontakt / observatør i rovviltnemnda: Helge Aas