Når du deltar på et eierskiftekurs får du en innføring i gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg er man innom på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.

Vi ønsker at alle skal få en best mulig eierskifteprosess. I en slik prosess er det flere enn kun de som eiendommen skifter mellom som er involvert. Søsken og ektefeller, samboere og barn er også en del av en slik prosess. Derfor anbefaler vi at hele familien deltar på eierskiftekurs. Det vil si begge parter i hver generasjon, og gjerne søsken i yngre generasjon. Tidligere deltakere har uttalt at de syns en så bred deltakelse virkelig var verdt pengene. Ved å reise alle sammen fikk alle den samme informasjonen og i løpet av de to dagene fikk man også snakket sammen om det man hadde lært.

Kursholdere fra Norges Bondelag

Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er statsautorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi. De jobber begge på avdeling for regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag

Et av de tingene Jan og Martin understreker er at det er viktig å være godt forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

Temaer som blir behandlet på kurset:

  •     Mellommenneskelige forhold
  •     Pensjoner og trygderettigheter
  •     Virksomhetsoverdragelse
  •     Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  •     Arvereglene
  •     Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  •     Oppstart og drift av virksomhet
  •     Skatte- og avgiftsregler i eierskifte
  •     Oppgjør og kontrakter

 

Påmelding og informasjon om pris får du på deltager.no