Representant i MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget)

Styringsgruppen: Svein Bjerke. Vara Øyvind Kjølberg

Temagruppe landbruk (ved behov): Svein Bjerke. Vara Øyvind Kjølberg

 

Representant i Leiravassdraget

Styringsgruppen: Jens Thori Kogstad. Vara: Sigurd Enger

Temagruppe landbruk: Einar Korvald

 

Representant i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA)

Styringsgruppen: Tom Wetlesen. Vara:

Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen

 

Representant i Haldenvassdraget

Styringsgruppe: Sigurd Enger. Vara: Stig Vormeland

Temagruppe landbruk: Stig Vormeland

 

Representant i vannområde Øyeren

Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø
 

Representant i Mjøsa-prosjektet

Referansegruppe: Deler med Hedmark  

 

Representant i Hurdalsvassdraget / Vorma

Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug