Her finner du kopier av noen av de presentasjonene som ble holdt under Landbrukshelga.

En presentasjon uten lyd (dvs. foredragsholder) blir ikke helt det samme, men noen bilder, tekster eller referanser kan allikevel være nyttige.

Ammeku gjennom året - Nortura

Okseoppdrett og økonomi - TINE

Investeringer - Innivasjon Norge

Solenergi - Solenergiforeningen

Ung bonde i samvirke - Akershus Bondelag/Nortura

Erfaringer fra en ung bonde - En ung bonde

Ølbrygging - Wettre Bryggeri

Ved spørsmål, kontakt sekretariatet i Akershus Bondelag:
Simen Solbakken, simen.solbakken@bondelaget.no, 97 60 77 40 (kl. 8-16)