BU-prisen i Akershus ble i år tildelt Tomter Mais ved Ole Martin Tomter.
Juryens begrunnelse:

" Årets vinner i Akershus oppfyller på en meget god måte kriteriene som er satt for prisen. Bedriften

utnytter landbrukets og gårdens totale ressurser optimalt. Han har gjennom hard jobbing, sin evne

til å tenke nytt og å være uredd, bygget opp en lønnsom virksomhet som satser på en mangfoldig og

spesialisert produksjon i tråd med markedets behov.  

Vinneren utnytter sin markedsnærhet, leverer kvalitet i alle ledd og gode opplevelser til forbrukeren. 

Vinneren er et godt eksempel på næringsutvikling med lokal verdiskaping og sysselsetting, og han er

en god representant for et innovativt og bærekraftig landbruk. "

 

BU-prisen i Oslo gikk til Tåsen Microgreens AS, og ble mottatt av Christopher Rodriguez, som driver det sammen med kona Julie Kleiva.

Juryens begrunnelse:
" Årets vinner i Oslo oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen, og er en verdig vinner.

Vinneren er innovativ og de er pionerer innenfor urbant landbruk, både lokalt og nasjonalt. Det er positivt at produkter som tidligere ble importert nå produseres lokalt og at bedriften utnytter eksisterende lokaler som står ledige. Gjennom utvikling basert på høy fagkunnskap, forskning, ny teknologi og entusiasme har de på kort tid oppnådd gode resultater og aksept i markedet med sine kvalitetsprodukter.

De har bygget opp et bærekraftig konsept som i fremtiden har et stort potensiale. "

Akershus Bondelag gratulerer begge vinnerne!