Fylkesleder Jens Thori Kogstads tale til ledermøtet 2020, som foregikk på Teams:

"Det er rare tider. Etter en sommer og høst med koronarestriksjoner, hadde vi et godt håp om å kunne møtes fysisk til ledermøte på Olavsgaard idag og i morgen. Etter nye tilstramminger nå i november, gikk dessverre ikke det likevel.

Jeg merker jeg begynner å bli lei nå. Det er mørketid, og vi er midt i en pandemi. Det vi ser er masker på butikken og fjes på skjermen.

Men 2020 har også vært året da vi virkelig har skjønt at den norske forbrukeren vil ha norsk når han kan velge sjøl. Norsk trygg mat og matberedskap har fått økt fokus. Det skal vi ta til oss. Vi er del av en samfunnskritisk virksomhet som blir ekstra verdsatt i slike tider. Vi håper det er mulig å dra veksler på dette framover, i kommende jordbruksforhandlinger og i andre saker vi har gående. Den norske bonden har stort ønske om å kunne produsere mer mat og være med på å øke sjølforsyningsgraden framover. 

Regjeringa oppretter et fra nyttår et eget tilsyn for dagligvarebransjen. Det er store forventninger hos oss til hva dette kan føre til. Dagligvarebransjen i Norge styres av tre av landets rikeste menn. Samvirkene eies av tusenvis av norske bønder. Vi ser en bransje som satser tungt på egne merkevarer og integrerer seg bakover i verdikjeden. Dermed blir mindre av verdiskapinga og styringa igjen hos bonden, og en må ha med seg lupe for å se på EFTA-etiketter hvor maten kommer fra. Det sendes hel norsk gris til Tyskland for nedskjæring, som kommer tilbake uten toll og merkes med norsk flagg i butikken. La oss håpe det nye dagligvaretilsynet ser på mye av dette.

Årsmøtet i Norges Bondelag blei også holdt på skjerm. Vi i Akershus var samla på Olavsgaard, så vi fikk et hybridmøte med ca 20 til stede. I årsmøtet var generaldebatten avlyst, og den eneste saken vi i praksis brukte tid på var Næringspolitisk plan (NPP), som skal gjelde fra 2020 til 2024. Det står mye bra i den om muligheter i våre områder for å utvikle landbruket, særlig på korn og grønt. NPP var tydeligere enn tidligere på at en vil bruke enda sterkere virkemidler for å oppnå ønske om mindre gras og mer korn i våre områder. Dette er vi uenig i, og vårt forslag var at økt ammekuproduksjon bør skje i grasområder, ikke knytta til soner. 

Dette har det vært en del debatt om i etterkant. Det tenker jeg er helt greit. Det er sunt å synliggjøre de ulike inngangene vi har til politikkutforminga, og her har vi ulike roller og interesser å ivareta.

Men la det være helt klart: Vi jobber for alle bønder i alle produksjoner i Akershus. Det skal fortsatt være mulig å utvikle sin egen gard i tråd med gardens ressurser, egen og familiens kompetanse og interesse. Vi skal jobbe for kornøkonomi, og vi skal ha fortsatt trøkk på investeringsmidler på korn. Men det skal også fortsatt kunne bygges nye fjøs for ammeku i Akershus, ikke minst der det er mye beiter og naturgitte forhold for det.

De siste fem åra har ammekubonden fått økt sine samla tilskudd tre ganger så mye i sone 5 som i sone 3. Vi kommer ikke til å sitte stille og se på at dyktige bønder som har satsa på en produksjon garden passer til skal straffes urimelig økonomisk. Det er nok usikkerhet i denne bransjen allerede. Vi må innrette virkemidler etter struktur og ikke soner, etter mitt skjønn. 

Utfordringa framover er at det er svært krevende å sette opp et kufjøs eller ammekufjøs til mellomstore bruk på 20-35 kyr, eller ei kønntørke med lager for mindre enn 500 tonn. Vi trenger et helt annet trøkk på investeringsstøtte. Vi ser nå at potten var tom i juni hos oss, og det er gitt tilskudd til ca 15 prosent av kostnaden i de prosjektene som har fått noe. 

Skal vi komme gjennom løsdriftskrav i 2034, må vi opp i ca 40 prosent tilskudd for å kunne realisere nybygg til 25 kyr uten å få en helt urimelig gjeldsbyrde. Og dette er like viktig og riktig i Eidsvoll som i Eidfjord.

---

Jeg har hatt gleden av å reise rundt på en del årsmøter nå i høst, og det er alltid veldig hyggelig og interessant. Jeg reiste hjem fra de møtene og tenkte "så heldig jeg er som får gjøre dette. Så mye dyktige, oppegående og hyggelige bønder vi har i Akershus!" Det fyller meg med energi å møte folk!

Godt møte!