” Dette er helt nødvendig hvis vi skal lykkes med å opprettholde og øke matproduksjonen framover, og det er å håpe at dette  kan skape en forsiktig optimisme også blant bøndene i Akershus” , sier fylkeslederen. Årets jordbruksoppgjør reduserer i snitt inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet med 12 000 kr per årsverk.

For Akershusbonden er det særs viktig at det ble gjennomslag for landbrukets hovedprioriteringer korn og storfe. Kornprisen øker med 20 øre/kg for matkorn og 18 øre/kg for fôrkorn. Kornbøndene som i dag har en gjennomsnittsinntekt per årsverk på om lag 120 000 kr får nå et løft på drøyt 50 000 kr i året.  På storfe som det produseres for lite av i Norge i dag, har vi fått til et nytt kvalitetstilskudd som vil stimulere til produksjon og kvalitet.

 

Kort oppsummering av resultatet

Endelig protokoll

 

Kontaktpersoner:

Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs mobil 90870051

Nestleder Sigurd Enger mobil 95926727