Dengronneskolen.no er blitt en enkel, morsom og gratis nettside om landbruk med materiell og aktiviteter for barn. Siden har også en temabank rettet mot lærere i skolen, lokallag i Bondelaget og andre som ønsker å gjennomføre pedagogiske aktiviteter for barn.

– Vi er svært glade for å presentere dengronneskolen.no, og håper at mange vil ta den i bruk. Spesielt håper vi at lærere får bruk for den fra høsten av, når skoleåret starter, sier rådgiver i Bondelaget Maren Kjølberg.

Temabanken har ferdige undervisningsopplegg som ivaretar kompetansemålene i de nye læreplanene. Her kan lærere og andre enkelt sortere seg frem til undervisningsopplegg ved å velge alderstrinn, emner (fag) og temaer. Artiklene på forsiden er skrevet for barn om landbruket i Norge, bondens arbeid, dyr og vekster. I tillegg har siden en kalender med merkedager som kan gi inspirasjon til å bruke og lære mer om norske råvarer og produksjon. Dengronneskolen.no skal på sikt bli en nettside barn ønsker å besøke også utenfor klasserommet. Planen er å utvide med filmer, quiz og aktiviteter.

– Det er også mulig å flytte klasserommet til en gård, eller invitere bonden inn i klasserommet. Her kan både lokallag og besøksgårder finne pedagogiske aktiviteter og invitere til gårdsbesøk. Målet vårt er at dette skal være et lavterskeltilbud som bidrar til kunnskapsbygging og engasjement om norsk mat og landbruk, sier Kjølberg.

Dengronnsekolen.no er inspirert av «Bonden i skolan», utviklet av Lantmännens Riksförbund. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag og 4H Norge.