Vestby ble kåret til årets lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag på Berger Stadion på Nesodden i dag. Styret i Akershus Bondelag er jury og her kan du lese begrunnelsen:

  • Vestby Landbrukslag har et aktivt lokallag som synliggjør landbruket på en god måte. Vestby Landbrukslag har hatt stabil og god drift i mange år.
  • I juryens begrunnelse er det lagt vekt på at laget deltar aktivt på Akershus Bondelags møter og arrangementer. De er gode på lokale aksjoner og markeringer, og deltok aktivt på både bålaksjon og blokaden etter bruddet i jordbruksforhandlingene.
  • De har hatt et aktivt jordvern arbeid, og mange utfordringer som de har jobbet godt grundig med.
  • De har hatt et godt markert jubileum i 2018.