Vi oppfordrer lokallaga til å prøve å samle medlemmene til en prat, hvis det er mulig. Førstelinjetjenesten informerer om at flere bønder har spørsmål om når de skal så/hva de skal så. Hvis mulig hadde nok et uformelt møte i lokallaget, kanskje med noen fra landbrukskontoret vært en god ide.

Når det gjelder omfanget melder SLF at 8000 dekar i Akershus er rammet av flom, mens 400 000 dekar er påvirket av store nedbørsmengder.

Har du fått jordbruksareal skadet av flom kan du søke om naturskadeerstatning. I motsetning til avlingsskade, skal naturskade meldes til lensmann. Det er en stor fordel å ta bilde av omfanget av skadene.

Uansett hvor godt du planlegger kan det ofte oppstå uforutsette hendelser, og været er som kjent en av de faktorene vi ikke rår over. Den seine våronna kan også påvirke økonomien. Hvis du ser at likviditeten ikke strekker til er det viktig å kontakte banken raskt. Med god dialog og tidlig planlegging kan du og banken sammen finne gode løsninger. Det er ofte mulig å få til en avtale, både med banken og andre kreditorer.
 
Til slutt: Er du usikker på noe ta kontakt med førstelinjetjenesten. Landbrukskontoret og Landbruksrådgivningen vil kunne svare på spørsmål. Det er også lurt å være i kontakt med eventuelle andre rådgivere du kjenner.
 
 
God helg og lykke til med våronn!