LANDBRUKSMINISTEREN OG TRAKTORER PÅ NORSKE VEIER

Traktor på offentlig vei kan skape frustrasjon og farlige situasjoner. Statens Vegvesen tok tidligere i høst til orde for at bonden burde transportere traktoren på lastebil. Landbruksminister John Georg Dale repliserte at dette er irrelevant og uholdbart. Her tok med andre ord landbruksministeren bonden (og andre som benytter traktor på veien) i forsvar. Undertegnede er enig med landbruksministeren i denne saken. Likevel er det viktig å se litt mer helhetlig på dette, hva slags landbruk ønsker vi i dette landet? 

 

For fire år siden ble Sylvi Listhaug utnevnt som landbruksminister, nå skulle det bygges opp store og robuste bruk og bonden skulle løpe fortere. Subsidiene til de store bruka ble økt betydelig. I husdyrsektoren ble mjølkekvota økt fra 450 til 900 tonn, konsesjonene innen kyllingproduksjonen ble doblet, og i grønnsaksproduksjonen ble arealgrensen for tilskudd på 80 daa fjernet. Dette er noen eksempler på grep som fører til mer "dekk og diesel-landbruk". Bonden blir tvunget ut på veien for å komme til flere jorder. Veikjøring med traktor forsinker annen næringstrafikk og privatbilister, dessuten koster det mye penger og er ikke klimavennlig. Bonden og traktoren trives best på jordet! 

 

Frps higen etter "dekk og diesel-landbruket" toppet seg nylig i en sak i Akershus. Et større jordbruksareal har blitt solgt til et driftsselskap som ligger 75 km unna. Dette driftsselskapet ligger også i et annet fylke. Det aktuelle salget har vært under konsesjonsbehandling det siste året der Rådmannen i Ullensaker kommune, div. faginstanser, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet alle har gitt avslag. Det ble gitt gode faglige argumenter der også hensynet til traktortransport på vei var inne. Men så skjer det utrolige at Landbruksministeren overkjører alle underliggende instanser og gir konsesjon! Dessverre viser det seg at dette ikke er eneste eksempelet i landet denne høsten …

 

Det vi ser er en Frp-minister som i retorikk vil landbruket vel, men som i sin praktiske politikk gjør det han kan for å få et landbruk basert på større enheter som fører til færre bønder, dårligere utnyttelse av knappe jordressurser, og mye mer traktorkjøring på veiene.

 

Nå må flertallet på Stortinget ta ansvar og sørge for at også praktisk hverdagspolitikk blir ført etter deres ønske. Næringskomiteen bør se landbruksministeren i kortene i denne konkrete saken, og sørge for å hindre flere slike saker fremover.  

 

Terje Romsaas,
Akershus Bondelag