Fellesstyret for bondelagene i Aurskog-Høland hadde årsmøte tirsdag 15.01. ”Vi var 14 fremmøtte. Foruten vanlig årsmøtesaker ble det gitt en statusrapport for 2012, og det ble samtaler rundt dette” forteller Vormeland til Indre Akershus Blad, og takker for tilliten.

”Stig gjør en flott jobb” sier leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs. ”Gjennom fellesstyret samler han lokallaga opp mot kommunen og vannområdene i saker der det er viktig at bøndene står samlet”.

Les mer i Indre Akershus Blad