Ved åpningen av fagskolen ble studenter og gjester ønsket velkommen av Hvams rektor, Iver Husum, rektor for Fagskolen Innlandet, Ivar Lien, og Knut Ole Rosted fra Akershus Fylkeskommune.

 

Fagskoletilbudet på Hvam er resultatet av målretta jobbing over flere år, der landbruksnæringa sjøl har spilt en vesentlig rolle blant annet gjenom å identifisere og dokumentere behovet for et slikt utdanningstilbud.
Fagskolen Innlandet, som står faglig ansvarlig for studiet, opplever sjelden en tilsvarende respons og etterspørsel etter studieplasser når det dras i gang nye fagskoletilbud. Responsen bekrefter behovet for dette utdanningstilbudet.

Av de 21 studerende kommer 11 fra Akershus, 4 fra Hedmark, 3 fra Østfold, og 1 fra hhv. Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. At noen studenter velger fagskoletilbudet på Hvam selv om de bor langt unna, kan tyde på at det er behov for tilsvarende skoletilbud - noe tilbudet på Hvam kan bane vei for.

I åpningsforedraget sitt med tittelen "Framtidas matproduksjon i Norge og verden", tegnet forskningsdirektør Nils Vagstad et tydelig bilde av utfordringen med å fø en økende befolkning, og fremhevet riktig kompetanse innen agronomi og driftsledelse som helt nødvendig for å møte denne utfordringen gjennom å øke matproduksjonen.
Vi traff en av studentene, Terje Fossen-Hellesjø fra Sørum, som kunne fortelle at han gjennom studiet håper å erverve kunnskap og erfaring som gjør at han kan bidra med sin del av den nødvendige produksjonsøkningen.