Sigurd Enger er i dag nestleder i fylkesstyret i Akershus Bondelag, og har klima og miljø som sitt fagområde. Han er leder fellesutvalg Miljø Østfold og Akershus, og sitter i arbeidsgruppe RMP hos Fylkesmannen. Sigurd er også medlem i styringsgruppen for Haldenvassdraget.