I følge Sanner er det lagt vekt på at det er stor lokal enighet om dette, og at etablering av IKEA på Delijordet kan bidra til å utvikle Vestby sentrum.

IKEAs eiendomsjef i Norge var glad for resultatet; "en fin julegave å få" sier han til Moss Avis.

Øyvind Kjølberg i Vestby Landbrukslag har lagt ned mye innsats i IKEA saken. Kjølberg sier til Moss avis at han er skuffet, men ikke overrasket.

Solveig Schytz fra Akershus Venstre er skuffet over at departementet ikke avventet en helhetlig jordvernsplan. Avgjørelsen viser viktigheten av en slik plan sier hun på Twitter.

IKEA har tidligere uttalt at de ikke vil bygge på Delijordet hvis ikke matproduksjonen kan sikres. Vestby Landbrukslag og Akershus Bondelag setter nå sin lit til IKEA sitt samfunnsansvar, og håper de ikke velger å bygge varehus på noe av landets mest produktive jord.