Årsmøtet i Akershus Bondelag reiste seg til stående applaus da Per Fredrik Saxebøl fra Frogn fikk Stå-på-prisen, prisen for ekstra innsats for landbruket og Bondelaget i Akershus.

Terje G. Romsaas fra fylkesstyret delte ut prisen, med følgende begrunenlse:

"Personen som får prisen er leder for et lokallag. Laget har bra aktivitet med høy kvalitet. Jeg kan nevne god kontakt med politikere i hjembygda, høy aktivitet med innspill til kommunale planer, og at laget er gode jordvernforkjempere. Laget bidrar også godt inn mot jordbruksforhandlingene.

Denne lederen er dessuten ikke så redd for å stå fram i media på en positiv måte, som vi andre drar god nytte av. Vi har blant annet hørt ham i duell med tidlgiere landbruksminister Bollestad, der han gjorde en god jobb med å få fram budskapet om korona-utfordringer og problemene rundt arbeidskraft på norske gårder.

Han brenner for norsk produskjon av høy kvalitet, og er rett og slett en ildsjel for det lokale bondelaget, og for større saker inn i Norges Bondelag!

Han driver et famileiforetak hvor kone, barn og svigersønn deltar aktivt i driften. Familien omsetter nesten hele produksjonen i eget utsalg, Jordbærbua i Drøbak. Gode penger tjener han også!

Jeg mener å kjenne ham ganske godt, siden vi har jobbet i grøntutvalget i Østfold og Akershus i mange år. Han er glad i å gå på ski, og legger gjerne ut på turer som er over fem mil! Han sier det ikke går like fort lenger, men jeg sier til ham at det har sine naturlige årsaker - se på fødselsattesten!

Årets prisvinner er Per Fredrik Saxebøl, leder i Frogn Bondelag!"

Per Fredrik kvitterte med å oppfordre Bondelaget, særlig i Akershus, til å snakke høyere og mer på vegne av grøntprodusentene.
- Vi er under 300 i landet. Det er ganske kritisk, og vi er millimeter fra å måtte importere jordbær hele året, også i sommermånendene, sa han.