En delegasjon fra Akershus Bondelag overvar rettsaken forrige tirsdag. Vi er svært overrasket over utfallet, vårt inntrykk av rettsforhandlingene var at staten hadde den rette argumentasjonen. - Dersom denne kjennelsen juridisk er riktig så må lovverket endres, uttaler rovviltansvarlig i styret i Akershus Bondelag, Helge Olaf Aas. 

Samme uken som årets tap av beitedyr til rovvilt fra ble offentliggjort kommer denne kjennelsen.  Tallene fra Miljødirektoratet viser at det er streifdyr av ulv som er årsaken til at tapene har økt i 2017. Ulven som gjorde store skader i Hurdal-området i sommer tok minst 700 sau, hvorav 300 er dokumentert. Denne blodige hendelsen vil bli regelen og ikke unntaket nå som vi har mistet muligheten til å ta ut streifdyr, sier Helge Aas.

Alle er enige om at beitedyr og ulv ikke kan være på samme sted til samme tid. Utenfor ulvesonen er beiteprioritert område og i disse områdene skal det ikke være rovdyr. Med det store presset av streifdyr er man avhengig av en velorganisert og effektiv lisensjakt på vinteren mens det er snø og forhold for jakting. Med en stans vil vi måtte regne med streifdyr i beiteområdene ved beiteslipp. - Da er utmarksbeiting i praksis umulig, store ressurser vil gå tapt og en hel næring vil miste driftsgrunnlaget sitt, fortsetter Helge Aas. 

Vi ser allerede nå etter sommerens hendelser at enkelte bønder i området som ble rammet slutter med sau. Flere signaliserer at de reduserer. - Dette er bare starten på avviklingen av beitenæringa dersom ulvetrykket fortsetter, sier Aas

Rovviltansvarlig styremedlem Helge Aas

 

Fakta om utmarksbeiting i Akershus: 
I 2016 var det 253 bruk med sau i Akershus, disse hadde til sammen 27 000 dyr. I følge rapporteringstall fra beitelagene ble 14600 av disse sluppet på utmarksbeite. Det er ca 1400 storfe på utmarksbeite. (Kilde: FMOAs rovviltbrosjyre 2017)