Valg av styre for 2013/2014 finner sted på årsmøtet i Akershus Bondelag 7. mars 2013 på Follo Folkehøyskole.