Fra venstre: Trond Løfsgård (assisterende fylkeslandbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Arne Strømstad (Team Kaos Løken), Sigurd Enger (Team Kaos Løken, Fylkesleder Akershus bondelag), Henrik Lund Raagaard (Bamse sør), Rune Karlsen (Bamse Sør) og Kjersti Stenrød (seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold).

Totalt 19 lag stilte på startstreken høsten 2015 fordelt på to dyrkningsfelt i henholdsvis Østfold og Akershus fylke. Vinnerkriteriet var høyest mulig dekningsbidrag (salgsverdi minus kostnader). Lagene kunne påvirke følgende faktorer: Sort, såmengde, gjødselslag, mengde og tidspunkt for gjødsling, sprøytemiddel i henhold til godkjent liste, mengde og sprøytetidspunkt og endelig tidspunkt for tresking.


Eurofins har levert alle analysene på avlingene fra feltet.

Norgesmester og fylkesmester i Akershus ble Team Kaos-Løken med en avling på 961 kg pr daa og et dekningsbidrag på kr 2213,- pr daa. Laget innkasserte kr 50 000,- i premie. Fylkesmester i Østfold ble Bamse Sør som fikk en avling på 728 kg pr daa og et dekningsbidrag på kr 1448,-. De mottak kr 20 000,- i premie. Den relativt store avlingsforskjellen mellom fylkene skyldes nok i hovedsak store nedbørmengder i Østfold etter såing, uttaler Jan Stabbetorp, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Se NLRs presentasjon om konkurransen med resultater her.

Kornprogrammet 2015-2017 står bak konkurransen, og den praktiske gjennomføringen er ivaretatt av Norsk Landbruksrådgiving øst. Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, samt bondelagene i Akershus og Østfold. Formålet med programmet er økt fokus på korndyrking med målsetning om å øke areal og avling, og å bedre økonomien i kornproduksjonen. Kornprogrammet har gjennomført en rekke vellykkede tiltak som foredrag, markvandringer, kornskole og dyrkingskonkurranser.

Entusiasmen og deltagelsen har vært meget bra og beviser at dette er et vellykket prosjekt, uttaler Sigurd Enger, som er prosjektleder i Kornprogrammet og fylkesleder i Akershus Bondelag.

Resultater Akershus:

Plass Lag Avling kg/daa Pris Salgs-inntekt Variable kostnader Deknings-bidrag
1 10. Team Kaos - Løken v/Rita Rakstad 961 3,105 2965 752 2213
2 9.Hølands Øldrekkarlag v/Magnus Enderud 924 3,144 2905 773 2132,28
3 5.Kønn i skoa v/Håkon Gundersen 953 3,176 3008 876 2131,64
4 13. Sørum-kara v/Terje Fossen Hellesjø 926 3,144 2901 810 2091
5 7. Tante Thea v/Anne Sandsbråthen 858 3,176 2708 733 1975
6 12. Seeds & Weeds Fenstad v/Odd  Reidar Riiser 856 3,145 2675 750 1925
7 6. Team 1184  v/Roger Vangen 784 3,176 2474 693 1781
8 3. Fagskolen 3 v/Rita Rakstad 942 2,788 2607 851 1756
9 4. Fagskolen 4 v/Mari H. Vandsemb 896 2,788 2480 762 1718
10 11. Nes Landbrukslag v/Ingar Andersen 865 2,803 2407 747 1660
11 1. Fagskolen 1 v/Ola Hytjan 820 2,78 2280 631 1648
12 8. Glade amatører v/Egil Bredgaten 800 2,773 2202 564 1639
13 2. Fagskolen 2 v/Kristian Leirud 786 2,795 2181 617 1564

Resultater Østfold:

Plass Lag Avling kg/daa Pris Salgs-inntekt Variable kostnader Deknings-bidrag
1 5. BAMSE Sør v/Henrik Raagaard 728 3,077 2227 779 1448
2 3. Berg Bondelag v/Hans Trygve Torp 650 3,109 2008 605 1403
3 1. Nilsen/Høstbjør v/Svein E. Nilsen 713 3,089 2188 818 1370
4 4. BAMSE Våler v/Knut Anders Solberg 716 3,109 2213 871 1342
5 6. BAMSE Indre v/David Larsen 656 3,119 2032 760 1272
6 2. Rakkestad Bondelag v/Hans Oskar Gudim 624 3,097 1920 840 1079