Fra venstre: Trond Løfsgård (assisterende fylkeslandbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Arne Strømstad (Team Kaos Løken), Sigurd Enger (Team Kaos Løken, Fylkesleder Akershus bondelag), Henrik Lund Raagaard (Bamse sør), Rune Karlsen (Bamse Sør) og Kjersti Stenrød (seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold).

Totalt 19 lag stilte på startstreken høsten 2015 fordelt på to dyrkningsfelt i henholdsvis Østfold og Akershus fylke. Vinnerkriteriet var høyest mulig dekningsbidrag (salgsverdi minus kostnader). Lagene kunne påvirke følgende faktorer: Sort, såmengde, gjødselslag, mengde og tidspunkt for gjødsling, sprøytemiddel i henhold til godkjent liste, mengde og sprøytetidspunkt og endelig tidspunkt for tresking.


Eurofins har levert alle analysene på avlingene fra feltet.

Norgesmester og fylkesmester i Akershus ble Team Kaos-Løken med en avling på 961 kg pr daa og et dekningsbidrag på kr 2213,- pr daa. Laget innkasserte kr 50 000,- i premie. Fylkesmester i Østfold ble Bamse Sør som fikk en avling på 728 kg pr daa og et dekningsbidrag på kr 1448,-. De mottak kr 20 000,- i premie. Den relativt store avlingsforskjellen mellom fylkene skyldes nok i hovedsak store nedbørmengder i Østfold etter såing, uttaler Jan Stabbetorp, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Se NLRs presentasjon om konkurransen med resultater her.

Kornprogrammet 2015-2017 står bak konkurransen, og den praktiske gjennomføringen er ivaretatt av Norsk Landbruksrådgiving øst. Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, samt bondelagene i Akershus og Østfold. Formålet med programmet er økt fokus på korndyrking med målsetning om å øke areal og avling, og å bedre økonomien i kornproduksjonen. Kornprogrammet har gjennomført en rekke vellykkede tiltak som foredrag, markvandringer, kornskole og dyrkingskonkurranser.

Entusiasmen og deltagelsen har vært meget bra og beviser at dette er et vellykket prosjekt, uttaler Sigurd Enger, som er prosjektleder i Kornprogrammet og fylkesleder i Akershus Bondelag.

Resultater Akershus:

PlassLagAvling kg/daaPrisSalgs-inntektVariable kostnaderDeknings-bidrag
110. Team Kaos - Løken v/Rita Rakstad9613,10529657522213
29.Hølands Øldrekkarlag v/Magnus Enderud9243,14429057732132,28
35.Kønn i skoa v/Håkon Gundersen9533,17630088762131,64
413. Sørum-kara v/Terje Fossen Hellesjø9263,14429018102091
57. Tante Thea v/Anne Sandsbråthen8583,17627087331975
612. Seeds & Weeds Fenstad v/Odd  Reidar Riiser8563,14526757501925
76. Team 1184  v/Roger Vangen7843,17624746931781
83. Fagskolen 3 v/Rita Rakstad9422,78826078511756
94. Fagskolen 4 v/Mari H. Vandsemb8962,78824807621718
1011. Nes Landbrukslag v/Ingar Andersen8652,80324077471660
111. Fagskolen 1 v/Ola Hytjan8202,7822806311648
128. Glade amatører v/Egil Bredgaten8002,77322025641639
132. Fagskolen 2 v/Kristian Leirud7862,79521816171564

Resultater Østfold:

PlassLagAvling kg/daaPrisSalgs-inntektVariable kostnaderDeknings-bidrag
15. BAMSE Sør v/Henrik Raagaard7283,07722277791448
23. Berg Bondelag v/Hans Trygve Torp6503,10920086051403
31. Nilsen/Høstbjør v/Svein E. Nilsen7133,08921888181370
44. BAMSE Våler v/Knut Anders Solberg7163,10922138711342
56. BAMSE Indre v/David Larsen6563,11920327601272
62. Rakkestad Bondelag v/Hans Oskar Gudim6243,09719208401079