Møteleder: Trude Hegle, nestleder i Østfold Bondelag

Åpent for påkobling fra 09.15

Program:

09.30   Velkommen v/fylkesleder i Buskerud Håkon Haug Laa

09.35   Bondelaget
              - Utenlandsk arbeidskraft
                            - landbruksdirektoratets ordning
                            - dialog med UDI
                            - karanteneregelverk – gjennomføring og kostnad
              - Kompensasjonsordninger
10.00   NAV
              - Hva kan NAV tilby

10.10   Gartnerhallen
              - Status hos produsentene
              - Utenlandsk arbeidskraft
              - Utfordringer fremover – hvordan jobber vi

10.25   Ståa i Viken v/John Gunnar Swang, leder i Gartnerhallen Viken

10.35   Kort pause

10.40   Spørsmål fra produsenter

11.25   Avslutning v/fylkesleder i Akershus Jens Thori Kogstad

11.30   Slutt

 

Fra Norges Bondelag har vi med oss

Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag og leder for beredskapsarbeidet på dette området. Seniorrådgiver Amund Johnsrud, advokat Jan Bangen fra Regnskap og juridisk service hos Norges Bondelag og Thor Johannes Rogneby, leder i grøntutvalget i Norges Bondelag

Fra Gartnerhallen deltar organisasjonssjef Arve Gladheim og Gunn Jorunn Sørum, rådgiver organisasjon og kommunikasjon.

Fra NAV deltar Anne Live Nævdal og Ingvild Vinjerui

 

Dette teamsmøtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag eller Buskerud Bondelag

 

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller ring Akershus Bondelag på telefon 63 90 44 40, Østfold Bondelag på telefon 69 89 81 50 eller Buskerud Bondelag på 32 10 99 50