Stå-på-prisen er en pris som utdeles av Akershus Bondelag til en som har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Årets prisvinner treffer kriteriene svært godt.


Det er styret i Akershus Bondelag som er jury, og disse punktene er dratt frem i juryens begrunnelse:
- Ingvaldsen har vært en inkluderende og kunnskapsrik landbruksdirektør som har stått sentralt i partnerskapet som Akershus Bondelag har vært en del av. Ingvaldsen har vist meget god kompetanse på jordvern og har vært en viktig bidragsyter i jordvernarbeidet i Akershus.

Otto Galleberg mottok prisen på Morten Ingvaldsen sine vegne. Ingvaldsen uttalte via SMS at; "Dette var svært uventet, og det er en stor ære å få en slik pris av en så stor næringsorganisasjon som Akershus Bondelag".