19 av 27 lokallag var representert på årets ledermøte sammen med inviterte gjester. Stortingspolitiker Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet var invitert til å fortelle om hvordan han som politiker og medlem av utenrikskomiteen ser på fremtiden for lokal, regional, nasjonale matproduksjon. Valg 2013 er en av hovedoppgavene for organisasjonen i dette arbeidsåret. Deltagerne fikk rikelig med anledning til å sette seg inn i hva som skal, bør og kan gjøres ovenfor lokale og regionale politikere for at disse skal få mer kunnskap og med det kan gjøre bedre beslutninger som påvirker landbruksnæringen. Deltagerne ble delt inn i regiongrupper og fant fram til flere interessante muligheter både innen sin egen kommune og sammen med flere andre, som de vil gripe fatt i utover vinteren.

Hvordan sikre aktive lokallag var tema neste morgen. Elin Røed var invitert til å fortelle fra sin masteroppgave ” Fag eller fest – lokallagsarbeidet i bondelaget. Sammen med oppsummering fra prosjektet ”aktive lokallag” i Akershus, fikk deltagerne mange innspill til gruppesummingen om hvordan kan vi driver laget, rekruttering av nye tillitsvalgte og verve flere medlemmer enda bedre.                       

Morgendagens kornproduksjon avsluttet møtet. Lars Fredrik Stuve fra Norske Felleskjøp bekreftet på en oversiktlig måte det de fleste opplevde i sin egen produksjon at økonomien i kornproduksjonen har en kritisk utvikling og at det er mange utfordringer som må løses skal utviklingen snus. En liten oppmuntring var det at assisterende Landbruksdirektør Trond Løfsgaard, kunne fortelle fra siste møte med Landbruksdepartementet at forslagene til de prosentvise målsetningene i den foreslåtte  Regionale Miljøplanen for 2013 – 2016 ikke er målrettet nok og at andre mer målrettede virkemidler må videreutvikles.