Karin Fevaag Larsen sørget for å motivere deltakerne

Engasjerte deltakere lytter til inspirator Karin Fevaag Larsen

 

Jan Bangen er kjent for sin evne til å engasjere, og skuffet ikke

på Eierskifte- og Unge Bønder Kurs

 

Christian Anton Smedshaug holder innlegg på Landbrukspolitisk kurs,

der en svært engasjert gjeng hadde møtt opp for å bli

oppdatert på bakgrunnen for, og utfordringene med, den norske landbrukspolitikken.

Kursleder Sigurd Enger fra Akershus Bondelag og resten

av deltakerne på Landbrukspolitisk kurs sitter som tente lys og

lytter til Christian Anton Smedshaug.

Infortorget på Landbrukshelga 2013