Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer flere kurs for både medlemmer og ikke-medlemmer gjennom året.

De tilbyr ulike kurs. Klikk deg inn på lenkene for å se mer informasjon om kursene, tid, sted og påmelding

Autorisasjonskurs gnagermidler 

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Pris for kurset: Kurset koster 2000 kr. for medlemmer og 3000 kr. for ikke-medlemmer.

Autorisasjonskurs plantevern 

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. I NLR Øst er det ulike kurstilbydere avhengig av hvor du bor, se kontaktinformasjon nedenfor. Husk at dersom du bare trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett.

Fornyingskurs koster 2000 kr. for medlemmer i NLR og 2500 kr. for alle andre. (Har du bøker fra før, trekkes 600 kr. fra). For grunnkurs kommer et tillegg for praksisdagen.

Praktisk HMS-arbeid

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra NLR er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS). 

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/eller avløsere ansatt i avløserlag. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres. Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudie.

Kurspris: Kr. 1900,- for  medlemmer av Norsk Landbruksrådgving Øst med HMS avtale. 
Kr. 2500,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning Øst
Kr. 3000,- for andre.
Deltager nr. 2 fra samme virksomhet kr. 1.300,-.

Innmelding i NLR Øst eller inngåelse av HMS avtale i løpet av kurset gir kursrabatt.

Varme arbeider
Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveisepapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på på gården.
De som gjennomgår kurset i varme arbeider får innsikt i risikoområder for brann som følge varme arbeider i landbruket og slukketrening

Kurset er åpent for alle, det koster 1800 kr. for medlemmer i NLR Øst og 2300 kr. for ikke-medlemmer.

Les alt om Norsk Landbruksrådgiving Øst sitt kurstilbud her