Kunngjøring av årsmøte i Akershus Bondelag 2014

 

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er torsdag 13 . mars 2014 på Marikollen i Rælingen.

 

Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag i henhold til vedtektene:

 

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.
  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  5. Medlemmer av NB's styre og representantskap som bor i fylket.
  6. Medlemmer av NB's årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  7. Møteleder.

 

Kaffe serveres kl. 0900. Årsmøtet settes kl. 0930. Forventet avslutning ca. kl. 1700. Det blir da servert kaffe og kaker til de som har lyst til å ta en prat etter møtet.

 

Påmelding må være oss ihende innen 15. februar: www.akershus@bondelaget.no

 

 

Vel møtt!

Med hilsen

Akershus Bondelag

 

 

 

Odd-Einar Hjortnæs/s/                                               Toril Wikesland/s/