Regjeringsplattformen for FrP, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde.

- Hovedprinsippene for landbrukspolitikken er dermed sikret etter KrFs inntreden i regjeringen, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

- Nå er det viktig at erklæringen følges opp av handling, fortsetter Enger, og peker på at f.eks. punktet om styrket arbeidsfordeling mellom kornområdene og distriktene fordrer en god økonomi i kornproduksjonen. Enger er imidlertid meget skuffet over at  erklæringen legger opp til forbud mot nydyrking av myr.

- Det er et høyst diskutabelt faktagrunnlag som ligger til grunn for regjeringens beslutning. Vi vet altfor lite om utslipp fra naturlig myr, og fra myr med ulike oppdyrkingsmetoder, sier Enger.  – Det er derfor altfor tidlig å stoppe all dyrking av myr, avslutter Enger.