Valgnemnda i Akershus Bondelag til årsmøtet 2023 er ferdig med sitt arbeid og er klar med sin innstilling. Vi i valgnemda er godt fornøyd med å ha fått på plass et bredt sammensatt styre som har ulik kompetanse, produksjon og er bosatt i ulike deler av Akershus sier leder av valgnemnda, Brita Skallerud.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Jens Thori Kogstad fra Gjerdrum som fylkesleder, og gjenvalg av Torbjørg Kylland som nestleder.

Jens ble første gang valgt som fylkesleder i 2020. Han driver med melk, storfekjøtt og korn på Kogstad gård i Gjerdrum.

Torbjørg bor på Grytland Søndre i Kråkstad i Nordre Follo og driver med såkorn- og erteproduksjon i tillegg til å være daglig leder i Follo Regnskap SA. 

Som nye styremedlemmer innstilles Kari Anne Aaby fra Asker og Helge Randem fra Vestby.

Innstillinga er enstemmig.

 

1. Leder (velges for ett år):                                                                         

Innstilling:       Jens Thori Kogstad, Gjerdrum

 

2. Styremedlemmer (velges for 2 år):                                       

Innstilling:       Kari Anne Aaby, Asker/Bærum

                       Helge Randem, Vestby

 

Ikke på valg:   Terje Gulbrand Romsaas, Sørum

                       Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski

 

3. Vararepresentanter til styret (velges for ett år):

Innstilling:       1. Marthe Bogstad, Ullensaker     

                        2. Jens Ola Lundstad, Feiring

                        3. Olav Andreas Kvarme, Nes

 

4. Nestleder (velges blant styremedlemmene):

Innstilling:       Torbjørg Kylland, Kråkstad og Ski