Torsdag 17.01.2013 inviterte IKEA til møte med landbruks- og naturvernorganisasjonene for å diskutere videre planer for prosessen rundt Dehli-jordet i Vestby.

IKEA har bestillt et notat fra Bioforsk angående flytting av matjord, og dette ble lagt frem rett i forkant av møtet.

Bærekraft er en viktig prioritet for IKEA, og de lovet under møtet at de ikke ville gjennomføre bygging på Dehli-jordet uten en plan for flytting av matjord.

IKEA ser ingen andre realistiske alternativer i Follo, mens Vestby Landbrukslag presiserte at de var imot enhver nedbygging av matjord. Det var likevel god dialog på møtet, og det var bred enighet om at det må gjøres et solid arbeid på fylkesplan i forbindelse med arealplanlegging, slik at det blir identifisert egnede områder for den type handel IKEA representerer.

Kommunedelplanen for Vestby kommune er ute på høring, med frist 4. februar. Det er ventet innsigelser fra både Fylkesmannens Landbruksavdeling og Fylkesmannens Miljøavdeling.

Vi følger som vanlig med videre...