Skottland er en selvstyrende nasjon og har alltid hatt en egen forvaltning, inkludert eget juridisk og rettslig system som bygger på andre prinsipper enn de engelske. Etter en folkeavstemning ble det egne skotske parlamentet gjenopprettet i 1999. Skottlands regjeringvil avholde en folkeavstemning om skotsk uavhengighet18. september 2014.

Omtrent en fjerdedel av landet blir kultivert (korn og grønnsaker). Sauedrift er fortsatt viktig i høydeområdene. Det mest av jordområdene er eid av relativt få personer. Kun 350 mennesker eier omtrent halvparten av hele Skottland. Som et resultat av den knappe eierkonsentrasjonen startet det skotske parlamentet i 2004 en landreform som gjorde det mulig for gårder som leide jorda og mindre samfunn å kjøpe land selv om jordeieren ikke ønsket å selge.

Reisefølget landet i Aberdeen og reiste med buss til Aboyne og hotel HUNTLY ARMS som har en historie tilbake til 1432. Det var et sted som virkelig satte en langt tilbake i tid.

Neste dag bar det tidlig avsted, til en gård med allsidig drift med melkeproduksjon, eget meieri og isproduksjon, strømproduksjon. Gården drives av familien Mackie.

 

 

 

Besøk ble det også hos en storfekjøttprodusent og på livdyrauksjon. Auksjonen lå i Thainstone og er Nord- Europas største bondeeide livdyrauksjon. Her fikk vi omvisning, fikk se på livdyrauksjon og oppleve et senter bygd for bønder og landbruksnæring. Senteret eies og drives av Aberdeen and Northern Marts som er et samvirkeforetak eid av 7500 bønder. Dette startet allerede i 1872.  Se også http://www.anmgroup.co.uk/

Etter å ha spist en fortreffelig lunsj fikk vi møte det skottske bondelaget for så å dra opp i høylandet for å overnatte på det pittoreske stedet Pitlockry. Stedet var som tatt ut av en Harry Potter film og var en opplevelse. Der tok vi inn på Atholl Palace, et av hertugen av Atholls mange slott.

Neste dag bar det ned mot kysten og Aberdeen igjen. På veien stoppet vi hos HRN tractors, hovedkontoret til Barclayfamiliens traktorimperium. Der fikk vi en orientering av Neill Barclay om virksomheten og så på traktorer og maskiner. De solgte maskiner både til Norge, Norden, Europa og USA. Da vi kom til Aberdeen igjen fikk alle fri og kunne gjøre byen etter egne ønsker. Søndag formiddag snublet vi midt opp i den nasjonale Remembrance Sunday 2013 ”Order of Service” hvor alt av offentlige og militære krefter ble samlet for å minnes krigens offer og deres innsats.

 

Dette er en av flere kommende artikler fra ledermøtet i Skottland