Innspillene fra organisasjonen er en viktig del grunnlaget for hva Norges Bondelags forhandlingsutvalg skal legge vekt på i jordbruksforhandlingene. Forhandlingsutvalget, med bistand og råd fra sekretariatet i Norges Bondelag, legger ned mye tid og energi i jordbruksforhandlingene på vegne av medlemmene. Forhandlingsutvalget må være kjent med medlemmenes synspunkter for å være i stand til å gjøre den jobben de er satt til.

Årets studiehefte har fått navnet Jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter!

Frist for høringsinnspill er 15. februar 2013.

Les mer hos Norges Bondelag:

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/hva-er-viktigst-i-jordbruksforhandlingene-2013-article71569-3805.html