Hurdal Landbrukslag hadde en medlemsvekst på hele 13,7% i årets som gikk. Hurdal er et av de minste lokallagene i Akershus, men er et av de beste til å verve. De økte medlemstallet med 10 i 2018.

Ullensaker Bondelag hadde en medlemsøkning på hele 31 medlemmer i 2018, dette er den største økningen i antall medlemmer blant lokallagene i Akershus.

I tillegg har begge lokallagene de to beste ververene i Akershus som lokallagsledere.

Begge lokallagene deltok på verveverksted før jul, og det ga resultater!