Høstkornkonkurransen såes en plass i Østfold og en plass i Akershus høsten 2017.
Laget bestemmer sjøl hvilken kornart (høsthvete, rughvete el. rug) og sort som skal såes, gjødsling og planteverntiltak.
-    Grupper, lag, foreninger, firma inviteres til å delta
-    Vinner er det laget som oppnår best dekningsbidrag (salgsverdi minus kostnader)
-    Startkontingent: kr 4000 pr. lag
-    Premie: kr 20 000 til fylkesmester – 10 000 ekstra til Norgesmester!
Konkurransen arrangeres i samarbeid med Kornprogrammet og Norsk Landbruksrådgiving Øst.

I 2016 vant Akershus - la oss sørge for å opprettholde den statistikken!

Påmelding innen 1. september!  

Påmelding til Anders Klaseie, anders.klaseie@bondelaget.no, tlf. 41500030
Jan Stabbetorp,  jan.stabbetorp@nlr.no, tlf. 90838418
Bjørn Inge Rostad  bjorn.inge.rostad@nlr.no, tlf. 48163071

Konkuranseregler

Påmeldingsskjema