Nesten 50 unge bønder og kommende bønder deltok i helga på unge bønder kurs på Scandic Brennemoen i Østfold. Et variert program, med alt fra økonomi til klima, landbrukspolitikk og utvikling av gård.

- Hvordan blir din økonomi når du bli næringsdrivende?

Lørdagen begynte med regnskapsfører og og rådgiver Torbjørg Kylland som foreleste om gårdsregnskap og økonomiforståelse og prøvde å gi en kort innføring i hva man må tenke på når man skal drive gård, både med tanke på skatt, inntekt og pensjon.

- Hvilke muligheter har man for finansiering, og hvordan forsikre seg som bonde?

Hans Marius Brandstorp fra Innovasjon Norge ga deltakerne informasjon om hva Innovasjon Norge kan bidra med for bønder, hvilke ordninger og programmer som unge bønder kan benytte seg av, samt hvilken rådgiving Innovasjon Norge kan gi til unge bønder.

Svein Kubberød fra Gjensidige og Torbjørn Skjeppe fra Landkreditt gikk gjennom forsikring, sparing og lån. De fokuserte på hva som er viktig for deg som ung bonde. Hva er dine behov som ung bonde, hva skal du forsikre, hva dekker forsikringene og når skal du tegne forsikring?

- Hvilke utdanningsmuligheter har man for å bli bonde?

Espen Aasvangen, Hvam Agro Utvikling som driver med skole- og næringsutvikling innenfor næringsområdet. Deltakerne fikk også informasjon fra Hvam Agro utvikling om fagskole tilbud som de tilbyr og hva man kan ta av praktisk fagskoleutdanning innenfor landbruket.

- Ung bonde som har våget å satse

Agronom og bonde, Marthe Bogstad ble fulltidsbonde som 24-åring med det daglige ansvaret for 200 dyr.  Hun presenterte sin vei til å bli ung bonde, hvordan det er å være ung bonde og hvordan prosessen med fjøsbygging foregikk. Marthe snakket også om hvordan hun tok avgjørelsen om å bli bonde, og at det å faktisk begynne veien til å overta gården er ikke noe å vente med hvis du vet at det er det du vil.

- Klima; utfordring og muligheter

Søndagen startet med klimarådgiver i Bondelaget, Johanne Houge, som ga deltakerne et innblikk i klimautfordringene som jordbruk og utfordret de på hvilke tiltak de selv kunne gjøre hjemme på sin gård. Deltakerne deltok i oppgaven å klassifisere klimatiltak på egen gård.

- Landbrukspolitikk for alle

Deretter snakket agronom og bonde, Brita Skallerud om landbrukspolitikk. Brita har vært 2. nestelder i Norges Bondelag og har sittet i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret. Hun fortalte om hvordan landbrukspolitikk påvirker din hverdag som bonde, og hvordan holde tunga rett i munnen i diksusjoner om blant annet subsidier, kronetoll og prosenttoll. Mange hadde spørsmål og betraktninger om landbrukspolitikk.

- Hvordan leve av gården?

Stina Mehus, bonde med allsidig gårdsdrift, fortale om sin vei til å bruke gården som ressursgrunnlag og utnytte det grunnlaget for å kunne leve av gården. Stina driver Eiketoppen gård i Drøbak sammen med sin familie. De har blant annet sau, ammeku, høner, utleie av lokaler og overnatting. Hun snakket også om at det var dyra som vekket kjærligheten til landbruket og hvordan dette ble veien inn i næringa for henne. Stina viste hvordan hun har utviklet gården og hvordan endringer kan avdekke nye muligheter.

- Tradisjonell drift, stor satsing

Bonde Mikal Dæhli Unnerud holdt et foredrag for deltakerne om hvordan han har satset innenfor tradisjonell gårdsdrift. Mikal driver med ammeku i Saltnes, Råde. Motivasjonen for å drive gård var alltid å forsøke å gjøre det bedre, og det å få følge prosessen fra såing til høsting, og fra fødsel til slakt. Mikal snakket også om forholdet og prioriteringen mellom utvikling og avvikling - hvordan ta gode valg fremover.

- Du som bonde er gårdens viktigste ressurs

Helt til slutt ga Bondevettjentene deltakerne tips og inspirasjon om hvordan du kan tilpasse ernæring og fysisk aktivitet til hverdagen som bonde. De viste hvordan du kommer langt med sunt bondevett og hvordan du burde spise gjennom dagen for å kunne holde både humøret og arbeidsinnsatsen oppe gjennom en hel dag. I tillegg kom de med enkle tips til hvordan du kan gjøre hverdagen din mindre stillesittende.