Advokat Jan H. Bangen har forfattet en artikkel om foreldrepenger og fedrekvote som du kan lese her.