Jordbruket har forhandlet med staten siden 5.mai, og i dag varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

Ingen reduksjon av inntektsgap

Dagen før årets jordbruksforhandlinger startet, vedtok Stortinget en ny landbrukspolitikk med hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Stortinget vedtok også et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper. Staten tilbød imidlertid landbruket en inntektsvekst på 8100 kroner per årsverk, mens andre yrkesgrupper vil ha en forventa inntektsvekst på 16700 kr per årsverk i samme periode.

- Regjeringa svarte med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viste ingen vilje til å møte oss på dette punktet i forhandlingene, sier Enger.

Svak utvikling i kornøkonomien

- Heller ikke for kornproduksjonen i Akershus innebærer statens tilbud noe reelt løft. Og kornøkonomien spiller tross alt en nøkkelrolle i kanaliseringspolitikken, grunnlaget for at vi kan ta hele landet i bruk for matproduksjon, og slik sikre en høyest mulig selvforsyningsgrad, fortsetter Enger.

- Norges Bondelag kan ikke skrive under en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon.

Omfordeling

- Regjeringen tar penger fra en bonde og gir til en annen, og flytter midler mellom ulike deler av landet. Dette skaper bare større frustrasjon og uforutsigbarhet for flere, og svarer ikke på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, understreker Enger.

Forventer avklaring fra Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

- Vi forventer at Stortinget nå avklarer hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og at de gjør de endringer som er nødvendig, avslutter Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.