Få jenter tar over gård - få jenter står i produsentregisteret!

Av Eline Stokstad Oserud,
  • Tips en venn om denne siden

Jenter i tar opp løk i åker
Foto: Fagskolen Innlandet, studiested Hvam

Grønt fagsenter Hvam, vårt felles kompetansesenter i landbruket i Akershus, vil sette jenter i landbruket på dagsorden for å øke andelen aktive kvinnelige bønder. Derfor vil vi arrangere en serie inspirasjonssamlinger for jenter som enten driver gård, skal overta gård eller som skal gifte seg eller være samboer med noen som driver gård.

Inspirasjonssamlinger for jenter i landbruket

Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes vil sette fokus på jenter i landbruket.

Samlingene gjennomføres med to kveldssamlinger høsten 2018 og to kveldssamlinger våren 2019, i tillegg til en egen inspirasjons­tur til Hedmark. Alle samlingene vil bli gjennomført hos aktive kvinnelige bønder.

Samlingene er rettet mot jenter/kvinner mellom 15 og 35 år som skal overta gård, som driver gård eller som skal gifte seg eller være samboer med noen som driver gård.

Deltagelse på samlingene er gratis og det vil bli servert enkel middag før samlingene.

Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no
Oppgi navn, epostadresse og telefonnummer, samt eventuelle allergier/spesielle behov.

Tema for de ulike samlingene vil være;

  • Bonden, gården og markedet
  • Veien fra idé til drift
  • Næring i skog og utmark
  • Familien og gårdsdrift

Neste samling:

28. mai 2019 – Inspirasjonstur til Hedemarken
Gårdsbesøk i Løten og Stange Vestbygd
Tema: Tradisjonelle gårdsdrift, kultur, ølbryggeri, Inn på tunet

Første stopp er hos Ingunn Sigstad Moen som driver Inn på tunet gården Lillehov i Løten. Ingunn gir særlig tilbud til demente i kommunen. På gården driver de snekkerverksted, går tur til gapahuken og lager mat sammen. Hun fikk bedriftsutviklingprisen i landbruket i Hedmark i 2017 og har bygget opp et godt tilbud med gode avtaler.

Vi tar turen videre til Louise Gjør som har bygget gårdsbutikk på Stange Vestbygd. Louise er ei dame med tæl som har et ønske om å vise frem alt bygda har å by på gjennom gårdsbutikken sin. Så reiser vi til Røhne nedre og får servert suppe på sesongens grønnsaker. Karoline Finstad Vold forteller om napoleonsmaleriene de har bevart og ølbrygging på gården. Etterpå går turen til Søndre Elton og Anette og Børe Vold. De driver jordbærproduksjon og servering. Søndre Elton hadde over 20 000 besøkende i løpet av sommermånedene i fjor. Anette og Børe har med hjelp fra Innovasjon Norge bygget en stor låve som også brukes til kurs og selskaper og en kafè i tilknytning til jordbærutsalget. Anette har sammen med flere gårdbrukere startet «Smak av Innlandet» for god distribusjon av lokalmat til restauranter og butikker. Anette er alltid kreativ og utvikler nye prosjekter som passer inn i gårdsdriften. Louise, Karoline og Anette er alle med i nettverket «Eventyrlige Stange Vestbygd» for å gjøre hverandre bedre og levere et godt tilbud.

PROGRAM

13.00                     Felles avreise fra Hvam, privatbiler

14.30 – 15.30     Inn på tunet,  Ingunn Sigstad Moen, Lillehov gård  http://lillehov.no/

16.00 – 17.00     Gårdsbutikk, Louise Gjør , Fredheim Gård https://www.hanen.no/bedrift/706

17.30– 19.00     Vi får oss littt mat og informasjon om gården hos Karoline Finstad Voll, Røhne nedre  http://rohnenedre.no/

19.30– 20.30     Kurs og selskapslokaler, jordbærproduksjon hos Anette og Børe Vold, Søndre Elton gård https://www.facebook.com/SondreElton

Tidligere samlinger:

26. mars 2019
Tema: Familien og gårdsdrift
Sted: Marthe Bogstad, Rambygutua, 2040 Kløfta
Produksjon: Melk og Randby Aktivitetsgård med barnebursdager og gårdsbesøk for barn
Foredrag: Selskapsformer v/Mads Olsen, Selskapet for Norges Vel/Innovasjon Norge Gardermoen, Øvre Romerike
Foredrag: Ung bonde med familie v/Marthe Bogstad

5. februar 2019
Tema: Næring i skog og utmark
Sted: Rolstad gård, Nes
Foredrag: Verdiskaping basert på utmark v/Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold
Foredrag: Tenk skog og klima - siste nytt fra offentlig forvaltning v/Eli Eggum, rådgiver skog i Sørum kommune
Foredrag: Gode råd i egen skog v/Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
Foredrag: Kvinnenettverk og motorsagkurs v/Liv Marit Strupstad, Kvinner i Skogbruket

13. november 2018
Tema: Veien fra idé til drift
Sted: Margrethe Henden Aaraas, Årosveien 307, 1480 Slattum
Produksjon: Selskapslokaler, Inn på tunet
Foredrag: Gårdsdriften og mulighetene v/Margrethe Henden Aaraas
Foredrag: Erfaringer ved overtakelse av gård v/Mari Henrikke Vandsemb
Foredrag: Muligheter fra det offentlige v/Mina Lisa Schou, landbrukskontoret i Ullensaker

9. oktober 2018
Sted: Stina Mehus, Eiketoppen, Vestbyveien 190, 1449 Drøbak.
Produksjon: Økologisk, sau, bringebær m.v.
Foredrag: Kompetansetiltak for å nå mål v/Liv Marit Strupstad, Hvam vgs./Fagskolen Innlandet
Foredrag: Tilleggsnæringer v/Ingeborg Knutsdatter Gresaker, Innovasjon Norge
Foredrag: Om å tenke «utenfor boksen» - i produksjon, omsetning og markedsføring v/Roy Andersen
Foredrag: «Bondens marked», tilbud og erfaring v/Mari Hørstad

Bli med i stormøte og fakkeltog

Fylkesleder oppfordrer alle berørte til å møte opp til fakkeltog for å vise sin bekymring for at vårt område blir et ulvereservat. - Vi reagerer kraftig på den politiske håndteringen av saken, og krever at ulveforliket i Stortinget etterleves av regjering og forvaltning, sier fylkesleder i Akershus og Østfold Bondelag.

Inn på tunet konferanse

Fylkesmannen inviterer alle Inn på tunet tilbydere til konferanse for faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket. Temaet for årets konferanse som går av stabelen lørdag 21. mars er barn og unge.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Viken BondeLAG er under bygging

Fylkesstyrene i Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag er samlet får å bygge grunnmuren til det som kan bli et stort og slagferdig Viken Bondelag.

Investeringer og vekst innenfor grøntproduksjon

Leder i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag ønsket deltakerne velkomne til årets grøntmøte som ble arrangert i samarbeid med NLR Øst med tema Verdiskaping, investeringer og vekst.

Dette skjer i Akershus Bondelag

Torsdag
13
februar

Åpent Klimamøte Fet Jordbruksforening

Skedsmo Rådhus
Fredag
14
februar

Lokallagenes frist for innspill til jordbruksforhandlingene

Onsdag
26
februar

Dialogmøte foran jordbruksforhandligene

Grønt Fagsenter Hvam

Våre samarbeidspartnere