Claude Soudé fortalte om demonstrasjoner i det franske landbruket. Her har bøndene okkupert Champs-Èlysées.

- Jeg kan ikke anbefale norske bønder noen spesiell aksjonsform fordi det avhenger alt av situasjonen. Demonstrasjoner handler om å kommunisere. Det er helt avgjørende at folk forstår hvorfor vi demonstrerer, og at vi får til en dialog. Får vi ikke det til vil vi miste tilliten både hos forbrukerne og bøndene, sa Claude Soudé under representantskapsmøtet til Norges Bondelag torsdag.

Soudè representerer 300.000 medlemmer i den franske bondeorganisasjonen FNSEA. Forskjellene mellom det franske og det norske jordbruket er mange, men i likhet med her hjemme er antallet bønder kraftig redusert de siste tiårene. I 1960 hadde Frankrike 2 millioner bønder, i dag er det 500.000.

- I dag har ikke folk flest noen kontakt med landsbygda og bønder i Frankrike. Derfor må vi finne nye måter å kommunisere våre utfordringer på.

Merker butikkhyllene

En utfordring er lav pris til bonden for jordbruksvarene. Soudé gav de norske bøndene innblikk i flere typer demonstrasjoner som har blitt praktisert.

Et eksempel på en lokal demonstrasjon kan være bønder som går på "prisjakt" i franske dagligvarebutikker. Bøndene merker butikkhyllene med varer hvor som mener de får for lite igjen for. Handlevogner blir fylt med jordbruksvarer, trillet bort til kassen og forlatt. De franske bøndene oppsøker også prisdiskusjoner med butikkeierne.

- Fungerer ikke det demonstrerer vi utenfor lokalene. Her kan butikkeierne få beskyldninger om å være tyver fordi de stjeler fortjenesten vår, sier Soudé.

Traktortog i rushtrafikken

For å få nasjonal oppmerksomhet arrangeres det samkjørte demonstrasjoner i alle regionhovedstader og i hovedstaden Paris. FNSEA har okkupert Champs-Èlysées med gjødsel, halm og drueplanter. De har også kjørt traktortog ut av hovedstaden i rushtrafikken. Gjennom slike aksjoner mener Soudé at de har klart å få landbruket på den politiske agendaen. Blant annet var landbruk tema i det franske presidenvalget i fjor.

- For å få gjennomslag er det ikke bare å sette i gang en demonstrasjon. Demonstrajonen må være ledd i en bredere strategi for kommunikasjon med befolkning og politikere. Politikere må bli gjort oppmerksomme, både før og etter demonstrasjonen, på hvorfor vi gjør som vi gjør.

- Nasjonale demonstrasjoner planlegges lang tid i forveien, og skal vi oppta deler av motorveiene inn til Paris med traktorer må vi søke om tillatelse på forhånd.

Vet lite om bondens pris

Soudé viser til at fordi Frankrike er verdenskjent for å produsere god mat føler forbrukerne fortsatt en tilknytning til den nasjonale matproduksjonen og til de franske bøndene. Likevel har ikke folk flest begrep om hvor mye bondene får betalt for den maten som ligger på fatet.

- Folk flest vet ikke at bare fire prosent av prisen på et brød skyldes prisen på hvete. Vi må vise at det er stor forskjell på fortjeneste i butikk og prisen til bonden.