Der bode en underlig gråsprængt en
på den yderste nøgne ø; -
han gjorde visst intet menneske mén
hverken på land eller sjø;
dog stundom gnistred hans øjne stygt, -
helst mod uroligt vejr, -
og da mente folk, at han var forrykt,

Mathvete har vært politikk før og det er det nå.

Mennesker og dyr er avhengig av både en løpende norsk kornproduksjon og beredskapslager i dag som de var det under hungersnøden på 1800-tallet.

Vi må ha en løpende norsk produksjon og opparbeide oss et beredskapslager, og da må mange nok dyrke mathvete fremover. Det må lønne seg å dyrke mathvete fremfor andre kornsorter. 

Årets jordbruksoppgjør var et nødvendig minimum for norsk kornproduksjon, men husk, kornøkonomien er ikke redda en gang for alle med dette oppgjøret.

Vi må fortsette å jobb for størst mulig selvforsyning og produksjon av norsk korn og protein til folk og fe. 

Det norske kjøttet eller melka er ikke norsk uten norsk kraftför.  

Vi spiser et mer planteprodusert kosthold og den maten skal komme fra den norske bonden.

Proteininnholdet i korn, til fôr og mat korn må bli bedre betalt for bonden. Hvorfor klarte ikke Bondelaget å endre på basistall for protein i årets oppgjør? Eller å gi proteinet i forhvete verdi som i mathvete. Protein er protein.

Kostandene til å produsere matkorn har økt mer enn for å dyrke fôrkorn.

Økonomisk risiko ved å dyrke matkorn er for stor til at mange tørr det videre. Vi er næringsdrivende som må bli mer bevisst på å prise risiko fremover. 

Det er trist om matkorninitiativet dør ut fordi kornbonden ikke finner det lønnsomt nok til å dyrke matkorn.  

Terje Vigen levde med arrene i sjelen, la ikke den norske kornbonde få tilsvarende arr i sin sjel. Kornøkonomien er ikke redda med dette jordbruksoppgjøret.