Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

I fjor ble det for første gang i historien delt ut en egen pris i Oslo. Vi viderefører dette og kårer også i år en prisvinner i Oslo og en i Akershus.

Påmeldingsfrist er 1. juli. Les mer om kåringen på vedlagt link. Her finner dere også det elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes.

http://www.innovasjonnorge.no/buprisen2013            

Oversikt over tidligere vinnere