Østfold Bondelag og Akershus Bondelag ønsker deg hjertelig velkommen til Stormøte korn 2019

Stormøte korn arrangeres i Askim kulturhus torsdag 7. mars 2019 kl. 18:30-21:30.

Vi har gleden av å ønske Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes velkommen til denne kvelden for å møte engasjerte bønder i Østfold og Akershus.

Askim kulturhus 7. mars kl.18.30 til 21.30

Møteleder: Per Skorge, kornbonde i Oslo    

18.30               Velkommen og presentasjon av landbruket i Østfold og Akershus
                        v/ fylkeslederne i bondelaget Svend Arild Uvaag og Sigurd Enger. 

18.50               Korn og selvforsyning med ny regjering og ny landbruksminister
                        v/ Statsråd Olaug V. Bollestad, KRF

19.15               Korn og selvforsyning med ny regjering og ny landbruksminister, Norges Bondelags forventninger
                        v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

19.35               Spørsmål og kommentarer til innleggene fra salen.
                        Olaug Bollestad og Lars Petter Bartnes gis anledning til å svare.

19.55               Et kort innslag med Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad

20.00               Pause med enkel servering – kaffe og kringle

20.30               Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for Viken – presentasjon
                        v/ Kari Engmark og Karoline Fjeldstad, Fylkesmannen i Viken og Oslo

21.00               Spørsmål og kommentarer til ny RMP fra salen.

21.10               Minikonsert med Asmund Nordstoga og Åsmund Reistad

21.25               Avslutning v/ fylkeslederne i Akershus og Østfold Bondelag

21.30               Vel hjem

Enkel servering, «kaffe og kringle».

Facebook arrangement Stormøte korn 2019

Olaug Bollestad ble landbruks- og matminister da KrF gikk inn i den borgelige regjeringen i januar. På Kornkonferansen i slutten av januar uttalte Bollestad at hun var opptatt av dialog, kontakt og av å spille hverandre gode.