Kylland talte kornbøndenes sak, og først og fremst framtidsbøndenes sak, fra talerstolen på årsmøtet. Hun ville ha en ny retning for norsk kornproduksjon, for å gi unge kornbønder framtidstro. 
- Vi er inne i en vanskelig spiral med et landbruk og norske kornbruk i avvikling og forfall. Nå må bondelaget skjønne at det må en verdi og retningsendring til, også for norsk kornproduksjon. Vi trenger alle de kornarealene og kornbrukene vi har i dag, vi trenger fagmiljøet med kollegaer. Vi trenger at jord og bygninger rundt om holdes i hevd og da må lønnsomheten opp. For å få til det må kornbonden ha økt kornpris, vi må ha et småskiftetillegg og vi må ha tak/trappetrinn på AK-tilskudd. Det må være overskudd nok til å dekke drift, vedlikehold, nødvendige investeringer, en avkastning på det vi har investert, samt en akseptabel lønn for jobben, slo Torbjørg fast.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Vi håper at det å bli medlem av Norges Bondelag blir et naturlig valg i framtida for dem som skal inn i næringen, og også for dem som ønsker å støtte norsk matvareproduksjon, sa Eli Berven.

Framtidas bondelag
Styremedlem Eli Berven tok også for seg framtida. Hun slo et slag for rekruttering til næringa, og medlemsverving i Bondelaget.
- Vi som er tillitsvalgte må etterlate oss organisasjonen i bedre stand enn vi kom inn i den, sa Eli.
Også Akershus Bondelag har opplevd en nedgang i antall medlemmer de siste årene, også blant bruksmedlemmer. Laget fokuserer derfor på dette, og har satt i gang et arbeid med medlemsverving og rekruttering til næringa, som Eli rapporterte fra til hele organisasjonen på årsmøtet.
- Vi håper at det å bli medlem av Norges Bondelag blir et naturlig valg i framtiden for dem som skal inn i næringen, og også for dem som ønsker å støtte norsk matvareproduksjon, sa Eli. Hun la vekt på at det er mange utenfor elelr i utkanten av landbruket som ønsker å støtte norske bønder, og som Bondelaget må være bevisst på som viktige ambassadører og potensielle medlemmer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Frank Hoel-Knai, lokallagsleder i Hurdal Bondelag, tok opp dårlig avløserhjelp ved sjukdom. Avløsertilskuddet
blir avkorta nårman tjener penger på annen jobb. Vi må jobbe imot avkortingene, sa Frank.   

Inntekten må opp
I generaldebatten på årsmøtet fikk ledelsen i Bondelaget støtte for strategien i jordbruksoppgjøret, og flere innlegg tok utgangspunkt i en grunnleggende bekymring for framtida i landbruket. Det grunnleggende signalet er at inntekten må opp.