"Vi setter stor pris på at barna får lære om hvordan maten blir til. Ungene ser ut til å stortrives og de ansatte er opptatt av aktivitet og uteliv. Slike bondevenner gjør oss i landbruket glade."

Barnehagen er i daglig kontakt med dyra i fjøsa på Østbye og Vestgarn Aas. Dessuten har de skogsaktiviteter og annet uteliv.

"I dag har vi sett på saueklipping og jeg har ridd på hest" var noen av meldingene fra de små når Landbruksforeningen kom på besøk med egg og T-skjorter.

De stilte villig opp til fotografering og forsikret om at "saueulla skal bli til klær" før de takket Landbruksforeningens utsendte med en fin sang om kyllingen.

"Pedagogikken vår er bygget opp rundt gamle og nye gårdstradisjoner, nærheten til dyr, skog og mark og den rike kulturen som finnes i Eidsvoll." sier daglig leder Ingunn Østbye Svarstad.

Dette traff Landbruksforeningens styre rett i hjertet og det var med stor lyst og glede de tok turen opp til Åsleia.