Ås Landbrukslag slo på stortromma lørdag 26. januar med jubileumsfest i Ås kulturhus. Middag og dans, som seg hør og bør, og laget utgir en egen jubileumsberetning som viser mangfoldet av aktiviteter som landbrukslaget har deltatt i opp gjennom årene.

Et høydepunkt var overrekkelse av diplom til Kjell Thirud som æresmedlem i Ås Landbrukslag. Han utnevnes til æesmedlem for sitt mangeårige virke for landbruket i Ås og Follo.
Akershus Bondelag slutter seg til gratulantene!