- Årets jordbruksoppgjør er det viktigste på lenge, og jeg tror det blir et være eller ikke være for mange. Bøndene tjener for dårlig. Vi trenger et skikkelig løft for å få optimismen tilbake, sier Jens Thori Kogstad, leder i Akershus Bondelag.

I dag la bøndene fram sitt krav til jordbruksforhandlingene. Bøndene krever et betydelig inntektsløft, støtte til investeringer og bedre velferdsordninger.

Kogstad legger spesiell vekt på to ting som er sentralt for Akershus-bøndene: At årets oppgjør tar tak i den økende frustrasjonen i landbruket over dårlig økonomi over tid. Og at det nå er tid for å heve de lavest lønnede: Korn-, storfe- og sauebønder. Akershus er først og fremst et av landets største kornfylker, men har også betydelig produksjon av storfe- og sauekjøtt. Kogstad driver selv med melk, kjøtt og korn, med gård på Gjerdrum, midt i åkrene på Romerike. Han understreker hvor viktig det er å gi yrkesbrødrene og -søstrene et løft, for å sikre at det finnes bønder her også i framtida.

- Den norske befolkninga fortjener trygg mat, og at vi har en god matberedskap. Det blir vanskelig å få til hvis bøndene verken kan leve av å produsere mat eller utvikle garden for framtida, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Torbjørg Kylland, nestleder i Akershus Bondelag.

De unge sliter mest
Nestleder Torbjørg Kylland i Akershus Bondelag driver korngård i Follo, men har sitt daglige virke med å lede et regnskapskontor med mange bønder som klienter. Hun ser nesten daglig eksempler på at et økonomisk løft er helt nødvendig.
- Det er de unge som sliter mest nå, og mange tjener svært dårlig. Nødvendige investeringer er vanskelig å bære, selv med lave lånerenter. Dette er framtidas bønder, og de må få vite at de, og jobben de gjør, er ønska og viktig for befolkningen, sier Kylland.  

Først og fremst inntektsøkning
Hva mener de to er det viktigste man kan oppnå i dette jordbruksoppgjøret?
- En reell og seriøs inntektsøkning. Og en investeringspakke, slik at også mindre bruk ser seg tjent med å satse videre. Vi må ha moderne fjøs som er bra for folk og dyr på store og små bruk.  Vi må ha råd til å ta i bruk og utvikle ny teknologi og nye driftsmåter. Og vi må kunne leve av å produsere mat. Dette er først og fremst viktig for framtidas bønder. De trenger tydelige signaler på at de er ønska med på laget videre, sier Kogstad.

Les mer om Bondelagets krav